971 55 92 08
Seleccionar página

Moviment spontani per enfortir cos, ment i emocions

Teràpies integrals de manacor

En El Centre de teràpìes integrals de Manacor, entenem a cada personacomn a un ésser únic; per això li oferim una atenció global i personalitzada que li permeti acinseguirun grau de salut òptim, desenvolupat al màxim les seves capacitats físiques mentals i emocionals.

Profesionals especialitzats en diferentes tèciniques, algunes grupals i algunes individuals, traballam en El Centre amb la mateixa visió global i integradora de la persona i de la salut

Cos i Conciència

El mètode Cos i Consciència forma part de les vies d’equilibració del ser considerat en la seva globalitat. Aquest reajustament es realitza simultàniament en quatre direccions complementàries

Reeducació postural global

La Reeducació Postural Global neix en 1981 i és un mètode original i revolucionari de rehabilitació osteo-muscular basat sobre principis senzills

Eutonia

La eutonía s’orienta cap a la millorança de la qualitat del moviment i de la postura. Amb freqüència, quan ens enfrontem a tasques motrius noves ens sentim “inadaptats”

Expressió corporal

És una teràpia psicocorporal centrada en l’experiència amb el cos, el moviment expressiu, el joc, la dansa, la música i la comunicació, amb la finalitat d’aconseguir un major benestar tant emocional com físic: un cos viu present en el món i autoestima.

Dansaterapia

És una tècnica corporal que interrelaciona la dansa i el moviment del cos amb la psicologia, per a tractar i prevenir problemes de salut.

Psicoterapia

La finalitat de la psicoterapia és aconseguir un major benestar tant emocional com físic, reduir l’estrès i intensificar la tranquil·litat, la serenitat i, l’autoestima.

Bobath

La teràpia Bobath es un enfocament holístic per a l’avaluació i tractament de nins i adults amb disfuncions neurològiques amb origen al sistema nerviós central. 

Osteopatia

L’ osteopatía és la medicina natural, basada en l’ aplicació de les mans per dur a terme el principi bàsic : restablir la mobilitat de qualsevol estructura corporal.

Drenatge linfàtic

Dins les nombroses funcions fisiològiques de l’organisme tenim l’anomenada circulació limfàtica.
L’aspecte quasi sempre sense color de la limfa ha contribuït a donar-li un paper discret durant molt de temps.

Teràpia ocupacionall

La Teràpia Ocupacional empra la ocupació (entesa com a conjunt d’activitats) com a mitjà i com a fi, i utilitza l’activitat com eina fonamental per prevenir i mediar en la disfunció i produïr la màxima adaptació.